اخبار

بیکن برای رویداد ها

1 سال پیش

◄ بیکن برای رویداد ها

 

کنفرانس، به روز رسانی در برنامه، کارگاه، کنسرت یا یک جشن... در هر رویدادی، بزرگ یا کوچک، با چند مهمان یا هزاران بیننده، با استفاده از بیکن ها میتوان ابعاد جدیدی به این گردهمایی ها اضافه کرد. بیکن ها اطلاعات می‌دهند، راه نشان می‌دهند، و در نقاطی که باید اطلاعات مرتبط عرضه می‌کنند تا همه شرکت کنندگان از همه امکانات، از تمام رخداد، و تجربه خود لذت ببرند.

برای مثال، صف های طولانی هم برای شرکت کنندگان هم برای برگزار کنندگان یک مسئله است. برای ورود نیاز به تایید هویت است، اما برای تعداد زیادی از شرکت کنندگان صف ها خسته کننده می‌شوند. با وجود بیکن و ارتباطات بلوتوثی ساده، با یک برنامه مخصوص آن رویداد یا دانلود شده بر روی موبایل ها، ثبت نام شرکت کنندگان به راحتی و سادگی انجام می‌شود.

بیکن کمک بزرگی در زمینه کاهش زمان انتظار هستند اما تواناییشان محدود به آن ها نیست: در طول مدت یک کارگاه، بیکن ها کمک می‌کنند تا مطالب مفید را همزمان بتوان دانلود کرد، اسلاید های یک سخنرانی بتوان ذخیره کرد، پیام فرستاد و مکالمه کرد، چه به صورت زنده، چه با تاخیر بر روی یک تابلوی پیام برای کسانی که حاضرند و یا از راه دور  شرکت خواهند کرد.

بیکن برای توزیع لوازم هم بین شرکت کنندگان ( خصوصاً لوازم گران قیمت ) استفاده خواهد داشت، محل و کارکرد ابزارها و وسایل را میتوان با بیکن کنترل کرد.

و سرانجام، بیکن ها برای استفاده در امکانات مرتبط به آن رویداد نیز کاربرد دارند، مثل هتل ها، رستوران ها، مغازه ها و بهبود تجربه شرکت کنندگان.

برگزار کنندگان نیز می‌توانند تصویری شفاف از نوع مخاطبین خود، ویژگی ها و علاقهمندی هایشان، مناطقی که بیشتر رفت و آمد کردند و برنامه هایی که دانلود کردند وغیره داشته باشند. اطلاعات آماری بسیار مفیدی که به ارزیابی و بهبود کارایی یک رویداد کمک می‌کند.

 

 

منبع: SmartBeacon